HUISREGELS – BEKAF FESTIVAL GRAVE

Voor de veiligheid van iedereen die op het Bekaf terrein aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Deze

huisregels wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voor je naar de het festival komt, want door aanwezig te zijn op het feestterrein ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

BINNEN=BINNEN

Als je het festivalterrein verlaat , dien je een nieuwe toegangskaart te kopen als je weer naar binnen wilt.

KAARTEN

Voor het festival dien je te beschikken over een geldig toegangsbewijs.

Kaarten worden niet retour genomen en entreegeld zal niet gerestitueerd worden.

Op deze avond hanteren wij 100% leeftijd identificatieplicht.

Tevens dien je een origineel, geldig legitimatiebewijs bij je te hebben (dus GEEN kopie), indien je dit niet hebt wordt de toegang geweigerd.

18+ evenement 

TOEGANGSCONTROLES

Er zijn toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles wordt er

gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd. De volgende zaken mogen niet mee op het terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht:

 • drink- en etenswaren
 • glaswerk
 • plastic flessen
 • blik
 • vuurwerk
 • wapens
 • drugs
 • gevaarlijke voorwerpen
 • laserpennen
 • parfum, deodorant en overige spuitbussen of –flessen
 • geluids- en of beeldopnameapparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing)
 • (semi-)professionele fotocamera’s, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen
 • paraplu’s
 • selfiesticks
 • lachgas/distikstof(mon)oxide
 • stoelen, krukjes e.d.

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het terrein/ tent betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

ALCOHOL

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Weder verstrekking aan bezoekers onder de 18 jaar is tevens niet toegestaan. Het festival wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Mocht je 18 jaar en ouder zijn en alcohol verstrekken aan jonger dan 18 wordt je bandje verwijderd.

DRUGS

Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is tijdens het festival niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of festivalmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het terrein/tent worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan. Groepen kunnen geweigerd worden.

VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het terrein/tent is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

FOTO’S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.

Tijdens het festival kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden en/of door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media

EIGEN RISICO

Het betreden van het terrein/ tent en het bijwonen van de optredens is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van het evenement is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of (verlies van) eigendommen van bezoekers. Er is geen bewaakte garderobe.

 

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het festival verzameld. Na afloop van het festival worden

gevonden voorwerpen naar de Gemeente Land Van Cuijk gebracht.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN

Zaken die niet zijn toegestaan op het terrein/ tent worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

WILDPLASSEN

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

 

ROLSTOELEN

De organisatie van het festival doet haar best om het terrein/tent toegankelijk te maken voor rolstoelen. Per rolstoel mag een begeleider mee, indien er voldoende plaats is. Bij drukte dienen begeleiders plaats te maken voor personen in een rolstoel. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS

Bij het niet naleven van de huisregels, wordt u van het festivalterrein verwijderd en bij eventuele schade wordt deze verhaald op de veroorzaker.